Make your own free website on Tripod.com

Mengenali Komputer

Mengenali komponen dan perkakasan komputer peribadi yang terdapat di pasaran

Unit Pemprosesan Pusat
Papan Induk
Memori
Pemacu Cakera Liut
Cakera Keras
Pemacu CD-ROM
Kad Paparan
Kad Bunyi
Kekotak
Monitor
Kekunci
Maklum Balas

ag00154_.gif (5315 bytes)

Jika terdapat sebarang kemuskilan, hubungilah

Webmaster

dari Melaka

"Bersedia Berkongsi Pengetahuan"

Masa kemaskini terakhir

malaysiaflag_anim.gif (9455 bytes)

14/03/2000 17:02:59

Laman web ini direkacipta dengan

frontpag.gif (9866 bytes)

1.0  PENGENALAN
                   pc.gif (7580 bytes)

Komputer Peribadi

Pelbagai iklan komputer terpampang di dalam akhbar atau majalah yang menerangkan tentang   spesifikasi sesebuah komputer meja. Spesifikasi tersebut lazimnya terdiri dairpada jenis papan induk, jumlah memori, kad paparan, kelajuan pemacu CD-ROM, kad bunyi dan saiz monitor.
 
PC multimedia merujuk kepada set perkakasan multimedia yang lengkap dan boleh perantara yang berkesan  dengan mengeksploitasi fungsi bunyi, suara, gambar, animasi, lagu dan video. Penggunaan PC multimedia tidak terhad kepada persembahan perniagaan atau pendidikan malah ia turut dieksploitasi  dalam permainan, laman web, perisian pendidikan, hiburan dan pelbagai bidang lain.
 
Bagaimanapun perkakasan yang dinyatakan dalam speksifikasi adalah terdiri daripada pelbagai jenama dan keupayaan yang berbeza-beza. Dengan perkembangan teknologi semasa, beberapa penemuan terbaru telah ditonjolkan pada perkakasan PC multimedia yang boleh dinikmati oleh para pengguna di pasaran. Tidak dinafikan juga perbezaan jenama dan keupayaan akan mempengaruhi perletakan harga sesebuah komputer. Samada PC multimedia tersebut dikeluarkan atas jenama tersohor seperti Compaq, Hewlett Pakard, Dell mahupun klon, kepuasan pengguna dalam mengeksploitasikan keupayaannya adalah yang lebih penting. 

กก

Penghargaan kepada

  1. En. Kim Ng dan Zaidun dari Mimos yang memberikan kursus internet.

  2. Pn. Au Lih Hui dari Taiwan yang mengirimkan buku-buku Frontpage.

  3. Cik Tay Chiew Hong dari Melaka yang menaip teks laman web ini.