Make your own free website on Tripod.com

Kekunci
Home Unit Pemprosesan Pusat Papan Induk Memori Pemacu Cakera Liut Cakera Keras Pemacu CD-ROM Kad Paparan Kad Bunyi Kekotak Monitor Kekunci Maklum Balas

Mengenali komponen dan perkakasan komputer peribadi yang terdapat di pasaran

ag00154_.gif (5315 bytes)

Jika terdapat sebarang kemuskilan, hubungilah

Webmaster

dari Melaka

"Bersedia Berkongsi Pengetahuan"

Masa kemaskini terakhir

malaysiaflag_anim.gif (9455 bytes)

14/03/2000 16:54:44

Anda adalah pengunjung yang ke-

Hit Counter

Laman web ini direkacipta dengan

frontpag.gif (9866 bytes)

2.1.11 PAPAN KEKUNCI (KEYBOARD)

keyboard.gif (10893 bytes)

Ia adalah sebuah peranti yang mempunyai set kekunci yang bertandakan lambang aksara tertentu yang disusun mengikut bentuk tertentu dan digunakan untuk menyampaikan arahan dan data ke dalam sisitem komputer. Terdapat beberapa jenis papan kekunci iaitu QWERTY, MALTRON dan DVORAK. Perbezaan di antara jenis papan kekunci ini ialah susunan kekuncinya. Papan kekunci yang paling popular ialah jenis QWERTY.

Papan  kekunci Win 98 biasanya berjenis 101 kunci atau dikenali juga sebagai “Enhanced Keyboard”. Ini adalah kerana terdapat beberapa tambahan kekunci seperti fungsi FIZ, angka 0 hingga 9, anak panah (arah menunjuk) , backscape, Ctrl pada tempat yang lebih elok dan mudah digunakan. Papan kekunci ini dengan pengoperasi WINDOW 98.