Make your own free website on Tripod.com

Papan Induk
Home Unit Pemprosesan Pusat Papan Induk Memori Pemacu Cakera Liut Cakera Keras Pemacu CD-ROM Kad Paparan Kad Bunyi Kekotak Monitor Kekunci Maklum Balas

Mengenali komponen dan perkakasan komputer peribadi yang terdapat di pasaran

ag00154_.gif (5315 bytes)

Jika terdapat sebarang kemuskilan, hubungilah

Webmaster

dari Melaka

"Bersedia Berkongsi Pengetahuan"

Masa kemaskini terakhir

malaysiaflag_anim.gif (9455 bytes)

09/12/1999 17:45:57

Anda adalah pengunjung yang ke-

Hit Counter

Laman web ini direkacipta dengan

frontpag.gif (9866 bytes)

2.1.2  PAPAN INDUK/PAPAN UTAMA (MAINBOARD/MOTHERBOARD)

motherboard.bmp (14418 bytes)

Papan induk adalah komponen paling utama didalam sesebuah komputer dimana disitulah terdapat semua komponen lain yang dipasang kepadanya. Terdapat pelbagai jenis papan induk kerana pelbagai jenis CPU yang mempunyaai keupayaan dan kuasa yang berbeza. Contohnya Pentium II hanya boleh menggunakan papan induk yang menggunakan reka bentuk AGP seperti Tahoe 2 dan Intel 440LX.

 

Terdapat juga papan induk yang telah diterbina di dalamnya kad bunyi, port perhubungan dan juga port untuk SCSI. Sehingga kini ada beberapa jenama papan utama papan utama yang popular di Malaysia, seperti Intel, Asustech, Gigabyte, Ist Board, Octech dan berbagai jenama lain yang rata-rata mutunya kurang memuaskan. Papan-papan ini boleh dibezakan dari kecanggihan teknologi yang digunakannya, keserasian dengan komponen lain, kemudahan pemasangan  dan fungsi otomatik yang ada. Walau bagaimanpun kebanyakan papan utama kini menyokong fungsi 'Pasang dan Main', yang biasanya memudahkan dari segi pemasangan dan konfigurasi sistem. Ini akan mengelakkan  berlakunya konflik antara komponen yang digunakan.

 

Tugas papan utama ialah menyampaikan maklumat atau data ke komponen tertentu yang berkaitan seperti kad paparan untuk memastikan hasilnya dapat dilihat di skrin monitor, atau kad bunyi jika arahan tersebut mempunyai kad arahan audio. Data-data ini akan dipindahkan melalui sirkit yang panggil sebagai BAS (garis-garis halus keemasan) sebenarnya terdiri daripada 62 lorong yang boleh dilalui data. Bagi pengguna sistem 32-bit bas akan mengandungi 248 lorong pergi-balik data yang membawa data dari mikropemproses ke kad paparan, kad bunyi, pemacu cakera liut, cakera keras, cakera keras, pemacu cakera padat, adapter-adapter berkaitan pot-pot output/input dan lain-lain lagi.

 

Papan induk TX PRO 11 / SYS S7 (598)

 Papan induk TX PRO 11 / SYS S7 (598) adalah bersesuaian untuk processor Cyrix 333 MHZ, AMD-K611 350 MHZ dan 400 MHZ. TX merupakan piawai kepada AX/PX/TX yang serasi dengan socket 7. Socket 7 mempunyai kepantasan sistem bas yang berbeza dengan sistem slot 1. Penggunaan bas yang lebih pantas dengan socket 7 melebihi kelebihan disamping mampu menawarkan PC yang berkos rendah dipasaran.