Make your own free website on Tripod.com

Memori
Home Unit Pemprosesan Pusat Papan Induk Memori Pemacu Cakera Liut Cakera Keras Pemacu CD-ROM Kad Paparan Kad Bunyi Kekotak Monitor Kekunci Maklum Balas

Mengenali komponen dan perkakasan komputer peribadi yang terdapat di pasaran

ag00154_.gif (5315 bytes)

Jika terdapat sebarang kemuskilan, hubungilah

Webmaster

dari Melaka

"Bersedia Berkongsi Pengetahuan"

Masa kemaskini terakhir

malaysiaflag_anim.gif (9455 bytes)

14/03/2000 16:46:25

Anda adalah pengunjung yang ke-

Hit Counter

Laman web ini direkacipta dengan

frontpag.gif (9866 bytes)

2.1.3 MEMORI (RAM)

         64 MB 100 MHZ SDRAM

image002.gif (12681 bytes)

Ingatan Capaian Rawak (RAM) ialah ingatan sementara bagi komputer dan digunakan untuk meyimpan data atau arahan. Memori memainkan peranan utama untuk memudahkan penempatan sebahagian daripada aturcara yang hendak digunakan oleh pengguna komputer. Memori terdiri dari pelbagai jenis seperti DRAM, FPM, EDD, BEDO, SDRAM, SRAM,ASRAM, SSRAM, PBXRAM, VRAM, WRAM dan SGRAM.

 

64MB 100 MHz SDRAM memberikan spesifikasi jumlah memori piawai sebanyak 64MB dari jenis Sync DRAM yang boleh dipertingkat kapasitinya sehingga 256MB. Daya ingatan yang berkapasiti tinggi memudahkan pengguaan komputer khusus untuk tujuan aplikasi grafik. Kelebihan pada SDRAM ialah ia boleh mengendalikan kepantasan bas sehingga 100MHz dan cip memori jenis SDRAM boleh dihubungkan dengan sistem jamnya sendiri.