Make your own free website on Tripod.com

Kekotak
Home Unit Pemprosesan Pusat Papan Induk Memori Pemacu Cakera Liut Cakera Keras Pemacu CD-ROM Kad Paparan Kad Bunyi Kekotak Monitor Kekunci Maklum Balas

Mengenali komponen dan perkakasan komputer peribadi yang terdapat di pasaran

ag00154_.gif (5315 bytes)

Jika terdapat sebarang kemuskilan, hubungilah

Webmaster

dari Melaka

"Bersedia Berkongsi Pengetahuan"

Masa kemaskini terakhir

malaysiaflag_anim.gif (9455 bytes)

18/11/1999 22:05:59

Anda adalah pengunjung yang ke-

Hit Counter

Laman web ini direkacipta dengan

frontpag.gif (9866 bytes)

2.1.9 KEKOTAK (CASING)

         MINI TOWER MODEL220 PSU


 casing.gif (11041 bytes)

Kekotak komputer terdiri daripada 2 jenis rekabentuk ialah bertapak tegak (tower) dan atas meja (desktop). Papan induk dipasang ke dalamnya kekotak berfungsi melindungi komponen –komponen penting dalam komputer.

Kekotak ada 3 saiz utama iaitu Mini Tower, Mid –Tower dan Full Tower. Mini Tower adalah paling popular. Bekalan elektrik 240 voltan dialirkan ke dalam komputer dan bertukar kepada 5 voltan dan 12 voltan DC.